קיבוץ עינת
קיבוץ עינת
חסר רכיב

אגרת ביוב

הודעה חשובה!

הרינו ליידע את ציבור החברים כי החל מחודש זה (ינואר 2019) יתווסף לחשבון המים של החבר/ה תוספת של אגרת ביוב.
אגרת הביוב נקבעת בהתאם לצריכת המים ולפי תעריפים המפורסמים ברשומות של רשות המים.
כמו כן הובהר לנו בשימוע שנערך ברשות המים שאי גביית אגרת ביוב מהווה עברה על החוק.
הועד קיבל החלטה בנושא גביית האגרה בישיבתו מתאריך 25.12.17.

בברכה,
חגי כהן

חסר רכיב