קיבוץ עינת
קיבוץ עינת
חסר רכיב

חופשת מחלה - כרמית בלבן מנהלת החינוך הבלתי פורמלי

כרמית, מנהלת החינוך הבלתי פורמלי, יוצאת בתקופה הקרובה לחופשת מחלה.
בתקופה זו כרמית תמשיך להדריך וללוות את הצוותים ואת המערכת.
סיון כהן תהיה אחראית על הצד התפעולי ותהיה כתובת לכל הנדרש.
אנחנו מבקשים להימנע מפניות לכרמית.
לכל צורך ניתן לפנות לסיון כהן או חובב.
נייד סיון: 052-4593777
נייד חובב: 052-3682355
החלמה מהירה לכרמית ובהצלחה לסיון.

חסר רכיב