חסר רכיב

מרפאה

מרפאה של קופ"ח כללית

נושאי תפקידים מרכזיים:
- מנהלות את המרפאה, ליאורה רייכמן ואני בנדר
- צוות המורכב מ-2 אחיות ורופא (פעמיים בשבוע).

סמכויות/תחומי אחריות, ונושאים עיקריים/שוטפים בטיפול:
- מנוהלת וממומנת הן ע"י הקיבוץ והן ע"י קופ"ח כללית (עפ"י 'הסדר רפואה במגזר הכפרי' של כללית עם התנועה הקיבוצית). כפיפות ניהולית להנהלת הקהילה, מקצועית לקופ"ח
- טיפול חרום ועזרה ראשונה לכלל האוכלוסייה
- שירותי שר"פ בתשלום (מעקב למנוי ניטור לבבי, הזמנת אמבולנס, הזמנת רופא הביתה, סיוע וייעוץ טלפוני)
- תחנת טיפת חלב (למבוטחי קופ"ח כללית בלבד)
- שרותי מרפאה שוטפים (למבוטחי כללית בלבד) – הפניות וטפסי 17, תרופות קבועות, בדיקות דם, רופא משפחה וילדים
- רפואה מונעת, חינוך רפואי לקהילה
- שירותי מרפאה/ליווי רפואי לביה"ס

שעות קבלה:
יום א' 8:00-13:00. 
יום ב' 7:00-13:00: בדיקות דם 7:00-9:00, רופא 7:00-12:30, טיפת חלב 16:00-18:00.
יום ג' 8:00-13:00.
יום ד' 8:00-13:30: בדיקות דם 7:00-9:00, רופא בשעות 7:00-12:30.
יום ה' 7:00-13:00
יום ו' 9:00-11:00.

מענה טלפוני – כל יום חוץ משעות בדיקות הדם.

יצירת קשר:
שר"פ – שירות מענה טלפוני, אחרי השעה 14:00 בטלפון: 880 או 073-2341234.
טלפון במרפאה 03-9385175.
פקס: 03-9385174.
חסר רכיב