חסר רכיב

עינת אלון


אלון חברת הדלק לישראל נוסדה בשנת 1990 ע"י התנועה הקיבוצית במטרה לנצל את יתרון הגודל והיקפיי צריכת הדלק של התנועה הקיבוצית. 
החל מאמצע שנות התשעים מייסדת אלון תפישה חדשה לפיה תחנות התדלוק משולבות עם מרכזים מסחריים המעניקים ערך מוסף ללקוח, מעבר לתדלוק עצמו.

חברת האחזקות עינת-אלון היא שותפות של קיבוץ עינת וחברת אלון בהפעלת מתחם עינת-אלון על כביש 444 בכניסה לקיבוץ. 
במתחם תחנת דלק, חנות של סופר-אלונית, בית קפה, חנויות למזון מהיר וחנויות נוספות.

טלפון בתחנת הדלק : 03-9385119
טלפון באלונית : 03-9385191


חסר רכיב