Rapoo- It solutions & Corporate template

03-9385108

צור קשר

einat@einat.org.il

 

שלח דוא"ל

חיפוש: מ- עד

הרצאתו של ד"ר יריב מליחי - אקולוג - בנושא הצבוע
בתאריך 30/09/2021 משעה 19:00 עד 23:00
ד"ר יריב מליחי - אקולוג מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים - הרצאה ושיחה בנושא הצבוע.

הוא אדם מרתק.

יש לו מחקר בעניין + מקרה הצבועה "רותי" בעיר מודיעין

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות