קיבוץ עינת
קיבוץ עינת
חסר רכיב

חזון הקיבוץ


קיבוץ עינת הנו קיבוץ מתחדש הפועל כאגודה שיתופית חקלאית שהוקמה כחלק מהגשמת חזון ההתיישבות בארץ ישראל, אשר ראתה בקיום קהילה שיתופית לצד משק חקלאי ,תעשייתי ומסחרי במרחב הכפרי הפתוח. וטיפוח קהילה המקיימת צמיחה, התחדשות ופיתוח בר קיימא, יעד ומטרה.

להלן חזון קהילת קיבוץ עינת:

קהילת עינת היא קהילה הכוללת חברים עצמאים האחראים לחייהם. קהילה פלורליסטית וסובלנית המכבדת את השונות ומקיימת ערכים אוניברסאליים של שיח, שותפות, סולידריות וערבות הדדית.

חברי קהילת עינת משמרים ומכבדים את המרחב הציבורי כנכס משותף המשמש את צרכי חבריה, מספק תחושת ביטחון ובטיחות, מעודד מפגש בין אנשים ומטפח תחושת שייכות ויחד. המרחב הציבורי והפרטי נשמר בצביון כפרי המתאפיין בשטחים פתוחים וירוקים.

בעינת מתקיימת פעילות תרבותית קהילתית משותפת וענפה, הנותנת מענה לצרכי האוכלוסיות השונות בה. התרבות בעינת מבוססת על תרבות ישראלית מקורית עם זיקה למסורת שהשתרשה בעינת במרוצת השנים בד בבד עם חידושה. מחברת בין האנשים בקהילה ומושתתת על מעורבות, התנדבות וביטוי עצמי.

מערכת החינוך בעינת משלבת בתוכה את כל ילדי עינת ומאפשרת צמיחה אישית ומימוש הפוטנציאל, תוך התנסות בחיים קהילתיים. מערכת החינוך מטפחת את הילדים והנוער כפרטים בקהילה וכחלק מהסביבה והמדינה ומחנכת לרוח התנדבות ותרומה לחברה הישראלית בכלל.

קהילת עינת מנוהלת באמצעות נבחרי ציבור וממלאי תפקידים הפועלים עבור חברי הקהילה במקצועיות, בשקיפות, בסמכות ובאחריות, תוך שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות. הנהלות עינת מובילות חשיבה ויישום תהליכים בראיה לטווח ארוך, כאלו המאפשרים צמיחה ושגשוג תוך מתן מענה מאוזן ואחראי לצרכים השונים הקיימים בקהילה.חסר רכיב