קבצים

https://www.einat.org.il/media/sal/pages/1545/f39_רשימת נשות מקצוע מתנדבות ימי קורונה.pdf