קיבוץ עינת
קיבוץ עינת
חסר רכיב

הגיל הרך


במערכת הגיל הרך בקיבוץ עינת מתחנכים זה לצד זה 128 ילדים, בהם ילדי הקיבוץ ותושביו ומעט ילדי חוץ מהאזור, החל משנת החיים הראשונה עד לגן חובה כולל.

המערכת בנויה מחמש יחידות גיל, ומבוססת על השלבים ההתפתחותיים הבאים:
•בית שקד- בית תינוקות לשנת החיים הראשונה.
•בית גיל- לשנת החיים השנייה 1-2
•בית שחף – לשנת החיים השלישית 2-3
•בית סביון- לשנת החיים הרביעית 3-4
•גן רקפת 4-6
•גן כלנית 4-6

עם החזרת החינוך לגיל הרך לידי הקיבוץ, כל הגנים פועלים עפ"י גישה פדגוגית התפתחותית ייחודית לכל הילדים והוריהם הבאה לידי ביטוי במעשה היומיומי בגן ומחוברת בקשר ישיר לקהילה בה חיה המערכת.
בראש כל יחידה חינוכית עומדת גננת מוסמכת או מטפלת מובילה ויחד עם צוות המטפלות הן יוצרות סביבה חינוכית המתאפיינת בתכנים ופעילויות המותאמים לילדים.
גישה חינוכית אחידה, קושרת את כל יחידות המערכת.

לפרטים נוספים:
מור פלמון - מנהלת הגיל הרך
דוא"ל: ganim@einat.org.il  
טלפון: 03-9385165


חסר רכיב