קיבוץ עינת
קיבוץ עינת
חסר רכיב

חינוך חברתי


פעילות בלתי פורמאלית לכיתות א' – ו'

מטרות הפעילות
• ליצור קשר טוב בין הילדים לבין עצמם
• הכרות טובה עם המקום והקהילה המתחדשת
• חיבור למסורות חגים ותרבות בקהילה
• פעילות מובנת בנושאים שונים
• ליצור רצף חינוכי עד כיתה י"ב
• להקנות מיומנויות חברתיות לילדים
הפעילויות השונות מתקיימות במועדון הנעורים ובשטח הקיבוץ. מידי פעם גם נוסעים לפעילות מחוץ לקיבוץ: סרט, באולינג, מסעדה, טיולים ועוד. לכיתות ד'-ו' מתקיים גם מועדון פתוח.

פעילות בלתי פורמאלית לכיתות ז' – י"ב

הפעילות מתקיימת במועדון הנעורים ובשטח הקיבוץ. מידי פעם נוסעים לפעילות חוץ, טיולים, בילויים.
המועדון משמש מקום מפגש למשחקים, פעילות בישול, מדברים ומכינים שיעורים.
לכיתה ז' שנת בר-מצווה באחריות ההורים ובשיתוף מערכת החינוך. בסיום השנה מתקיים טיול מסכם עם ההורים.
כיתה ט' מתמקדת בפעילות הכנה להדרכה, דרך האיחוד החקלאי ופעילות של דור.
בני הנעורים גם עוזרים בפעילויות הקהילה השונות, בארגון חגים ואירועים שונים.
כמו כן אנחנו מקיימים מסורות ישנות כמו הדלקת משואות בחג המשק בשבועות, מרוץ הלפיד בחנוכה וחוגגים כל חג עם היבט של בני הנעורים.
את מערכת החינוך בעינת מלווה האיחוד החקלאי.


מנהלת החינוך הבלתי פורמאלי: כרמית בלבן 052-3653001 
דוא"ל  : hinuch.einat@einat.org.il 


חסר רכיב