קיבוץ עינת
קיבוץ עינת
חסר רכיב

נוי ותברואה


מטרות/יעדים: שימור הנוי הקיים ופיתוח עתידי של פינות נוי בקיבוץ.
נושאי תפקידים מרכזיים: מנהל, גיל בנדר. עובד בכיר , מוסא
סמכויות/תחומי אחריות, ונושאים עיקריים/שוטפים בטיפול:
- מינוי ע"י הנהלת הקהילה
- טיפול בצומח, תברואה, חצרנות
- טיפול בנושאים פרטיים/ דור א'

סוגיות/אתגרים/תכניות לעתיד; השפעות והערכות לקליטה:
- ניסיון לחבר שכונה אינטגרלית עם הקיים
- סבלנות

יצירת קשר:
03-9385195
גיל 052-2926690
גור 052-3533606
חסר רכיב