קיבוץ עינת
קיבוץ עינת
חסר רכיב

ארכיון


מטרות/יעדים:
- אוסף, מתעד ושומר חומרים ארכיונים על תולדות המקום
- מעצב זיכרונות אישיים של חברי הקיבוץ ותושביו ע"י סידור ורישום – מסמכים, צילומים, פלקטים, מפות וכלים היסטוריים בתיקים ובתוכנת ארכיון.

נושאי תפקידים מרכזיים:
- מנהלת הארכיון, רוחה שפירא. עובד שכיר, חזי ראובני
- ועד ארכיון: נירה כהן, נעמי רז, מאשה גרמנוביץ, חזי, רוחה

סמכויות/תחומי אחריות, ונושאים עיקריים/שוטפים בטיפול:
- הארכיון הוא אדמיניסטרטיבי והיסטורי. יש בו 2 חטיבות עיקריות פעילות: קהילה, משק. בתוכן נמצאים בתת חטיבות כל מסמכי הקהילה והמשק בהווה ובעבר.
- אחריות הארכיון ומטרתו - להנגיש את כל החומרים שבו למטרות הקיבוץ, לימוד, מחקר, תרבות וחברה
סוגיות/אתגרים/תכניות לעתיד; השפעות והערכות לקליטה:
- נשמח לקבל עזרה מקצועית (בשלב זה בהתנדבות) בעבודות הארכיון, איסוף מידע וחומרים, טיפול טכני בתחומי המחשב, תיעוד אלקטרוני ודיגיטאלי
- לקראת פתיחת אתר עינת באינטרנט – יש לארכיון עינת חומרים רבים להציע ודרושים לכך ידידים נלהבים (כמו בפייסבוק - אנחנו חברים שם)
- נשמח להיות מעורבים במידע ופעילות בתחומי הקליטה והתרבות בעינת – לתרום ולהיתרם!

יצירת קשר: רוחה וחזי 03-9385114 archiyon@einat.org.il

מסמכים מצורפים

לוגו חדש 2014 .jpg
חסר רכיב