חסר רכיב
שער יזכור


נזכור את חברינו היקרים שחיינו אתם כשנות דור, 
את המייסדים אשר בנו מולדת חדשה, 
חלוצים שעיצבו אורחות חברה ותרבות.

נזכור את יקירנו שנפלו במערכות ישראל, והם במיטב שנותיהם.

"יש כוכבים שאורם מגיע ארצה,
רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם.
יש אנשים שזיו זכרם מאיר
כאשר הם עצמם אינם עוד בתוכנו.
אורות אלה המבהיקים בחשכת הליל - 
הם הם שמראים לאדם את הדרך."
                                             חנה סנש

חסר רכיב